East NHA 2014

ข้อความผิดพลาด

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/haaksqr/public_html/includes/bootstrap.inc).

สมาชิกในชุมชมของเรา

ข่าวใกล้ตัว

มีงานซ่อมแซมบ้านอยู่หลายอย่าง ที่เราควรทำทันทีที่เห็น ไม่เช่นนั้น...
ห้องครัวเป็นห้องที่มีข้าวของเครื่องใช้เยอะแยะเต็มไปหมด...
พฤติกรรมประจำวันของเราบางอย่างส่งผลให้ห้องน้ำที่เราใช้อยู่เป็นประจำทุกเช้าค่ำนั้นสกปรก รก...
เมื่อพูดถึงเรื่องทำความสะอาดแล้ว หลาย ๆ คนคิดว่า ยิ่งทำบ่อย ทำมาก ก็ยิ่งดี แต่ทั้งนี้...
คุณแม่บ้านเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมหมอนที่บ้านเรา...
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
คณากร เทียมฟัก
คุยทั่วไป

Baan rai 2

Haak Square Admin Bank
ข้อมูลช่างและบริการ
ร้าน ฟุ้งเฟื่องแก๊ส
สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
ข้อมูลเอกสาร
คู่มือการใช้งานระบบ HaaK Square

สำหรับศึกษารายละเอียดและเทคนิคการใช้งานระบบ HaaK Square: ระบบเครือข่ายทางสังคมเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลและการตัดสินใจการพัฒนาโครงการร่วมกัน

สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
โครงการ/กิจกรรม
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายใต้โครงการแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปีงบประมณ2557

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด)

สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
โครงการ/กิจกรรม
การประชุมเปิดตัวโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)

การเปิดตัวโครงการส่งเสริมเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ดำเนินการในช่วงวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมของศาลากลางของแต่ละจังหวัด เรียงตามลำดับได้ดังนี้ วันที่ 7 ช่วงเช้าเปิดตัวโครงการฯ กับกลุ่มหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญของจังหวัดจันทบุรี ช่วงบ่ายเปิดตัวโครงการฯ กับกลุ่มหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญของจังหวัดตราด ส่วนวันที่ 8 ช่วงเช้าเปิดตัวโครงการฯ กับกลุ่มหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญของจังหวัดระยอง และช่วงบ่ายเปิดตัวโครงการฯ กับกลุ่มหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญของจังหวัดชลบุรี โดยมีห

สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
คุยทั่วไป

ยินต้อนรับ สำหรับหน้าเพจนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเราร่วมกันครับ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีร่วมกัน ต่อไปความรู้เหล่านี้คงไม่ได้อยู่แต่เพียงหนังสือหรือในมหาวิทยาลัย พื้นที่นี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างบุคคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของบ้านเราให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพที่ดี สามารถรองรับต่อพี่น้องเราได้อย่างพอเพียง ท่ามกลางความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเคหะแห่งชาติ หน่วยงานที่เต็มไปด้วยประสบการณ์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของตนเองในอนาคต ส่วนจังหวัด หน่วยงานส่งเ